OVERIGE DIENSTEN

Een groot aantal diensten voert Interein uit voor overheden, collectieven van bedrijven, georganiseerde ondernemers of verenigingen van eigenaren, maar zijn uiteraard ook individueel mogelijk. Deze werkzaamheden kunnen van (milieu-)hygiënische of esthetische aard zijn of voortkomen uit een belang van openbare orde en veiligheid.

Denkt u bijvoorbeeld aan het verwijderen van oliesporen op eigen terrein of op de openbare weg, het opruimen van gemorste grondstof of product of het onmiddellijk ingrijpen bij calamiteiten binnen of buiten uw bedrijf. Interein verleent haar klanten hierin een 24-uurs dienstverlening. U kunt ook denken aan het kauwgumvrij maken van terrassen, pleinen en (winkel-)straten, het schoonspuiten van wildplasplaatsen en andere duistere plekken in het uitgaanscentrum, het legen van afvalbakken en “prikken” van plantsoenen. Onder andere het reinigen van cocons en verzamelplaatsen voor afvalcontainers, van ABRI’s, informatieborden, verkeersborden en het op orde houden van beruchte rommelplekken rekenen wij tot onze deskundigheid in de openbare ruimte. Interieurverzorging ten behoeve van uw kantoren, showroom, bedrijfskantine, sanitaire voorzieningen, enzovoorts laat u bij Interein in bekwame handen achter.

Zoals u ziet rekent Interein het totale reinigingspalet tot haar werkterrein. Interein, als het schoon moet zijn!